Ride to Lake Wyola and Wendell, 3/7/10 - Brian W. Ogilvie
Solar fresco