Iceland 2015 - Brian W. Ogilvie
Memento mori on a Skálholt tomb

Memento mori on a Skálholt tomb